Het “Good Beginnings” preventieprogramma is gericht op het bevorderen van veerkracht bij moeders en kinderen die te maken kregen met het HELLP syndroom, een levensbedreigende ziekte die het welzijn van moeder en kind ernstig onder druk zet. Het programma richt zich op vroegpreventie en vroeginterventie en beoogt de mogelijke negatieve psychische gevolgen voor de persoonlijke-, pedagogische-, en kindontwikkeling vroegtijdig te voorkomen, detecteren of verminderen. Gelijktijdig tracht men middels het “Good beginnings” preventieprogramma de veerkracht bij moeder en kind te versterken. Het programma is er op gericht om moeders en kinderen die te maken kregen met het HELLP syndroom verder op weg te helpen naar een goede start.