Skip to main content
Bouwen aan Veerkrachtbronnen bij Ukrainse vluchtelingenkinderen

24 Tools en 24 verhalen om met Ukrainse vluchtelingenkinderen samen te bouwen aan veerkrachtbronnen.

Bent u op zoek naar specifieke materialen om samen met de Ukrainse vluchtelingenkinderen te bouwen aan diverse veerkrachtbronnen ? Neem dan een kijkje in onze Toolkit: Veerkracht

Bekijk ons aanbod

Toolbox: Veerkracht en Ukrainse Vluchtelingenkinderen
Meer dan ...pagina's aan workshops en verhalen om met Ukrainse vluchtelingenkinderen samen te bouwen aan veerkrachtbronnen.

De toolbox bestaat uit:

  • 24 Ukrains vertaalde tools om te bouwen aan 12 verschillende veerkrachtbronnen.
  • 24 Ukrains vertaalde verhalen die kinderen de kans biedt om op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met hoe diverse veerkrachtbronnen een meerwaarde kunnen vormen in de situaties waarin ze zich begeven. De verhalen zijn zo opgesteld dat ze hun situatie op de een of andere manier weerspiegelen.
  • Training in het werken met de materialen en het thema veerkracht bij de doelgroep Vluchtelingen kinderen.

Het werken met Oekraïense vluchtelingenkinderen, kan door de unieke omstandigheden waarin zij verkeren , een aantal belangrijke uitdagingen met zich meebrengen. Enkele van de belangrijkste uitdagingen zijn:

  1. Trauma en emotioneel welzijn
  2. Taal- en cultuurbarrières:
  3. Onderwijsbehoeften en toegang
  4. Sociale integratie en discriminatie
  5. Juridische en administratieve kwesties
  6. Gezinshereniging en -scheiding
  7. Sociaal-economische achterstand

Veel Oekraïense vluchtelingenkinderen zijn getuige of getuige geweest van geweld, ontheemding en scheiding van hun familie. Zij kunnen lijden aan trauma’s, angst, depressie en andere psychische problemen. Het bieden van de juiste psychologische ondersteuning en het creëren van een veilige omgeving, daar waar nodig,  is van cruciaal belang voor hun welzijn. Echter de Taal- en cultuurbarrières kunnen een effectieve communicatie in de weg staan. Niet op vlak van psychologische ondersteuning, ook op vlak van schoolse- en andere maatschappelijke belangrijke aspecten in hun leven. Voor veel Oekraïense vluchtelingenkinderen is het moeilijk zich uit te drukken omdat ze de nederlandse taal niet machtig zijn.  Hierboven kan een beperkt begrip en kennis van hun cultuur er weer toe zorgen dat deze kinderen worstelen met het gevoel erbij te horen.

De ontheemding kan er dus voor zorgen dat niet enkel hun psychologische processen maar ook hun onderwijs- en ontwikkelingsprocessen ernstig worden verstoord.Terwijl toegang tot goede emotionele ondersteuning en van vitaal belang is voor hun verdere ontwikkeling. leer- en  vooruitgang op vlak van welbevinden en onderwijs. Maatschappelijke factoren zoals sociale integratie en discriminatie kunnen dergelijke processen nog verder bemoeilijken.  Zo kunnen Oekraïense vluchtelingenkinderen vanwege hun vluchtelingenstatus of culturele verschillen te maken krijgen met sociaal isolement en discriminatie. Pesten, vooroordelen en vreemdelingenhaat kunnen hun gevoel van eigenwaarde en verbondenheid negatief beïnvloeden.

Het aanmoedigen van inclusiviteit, het bevorderen van intercultureel begrip en het bestrijden van discriminatie zijn van cruciaal belang voor hun sociale integratie. Hierenboven kan het waarborgen van hun wettelijke rechten en toegang tot noodzakelijke diensten, waaronder gezondheidszorg een langdurig en ingewikkeld proces zijn. Net zoals steeds meer Nederlandse kinderen in armoede leven zien we dat ook de Oekraïense vluchtelingenkinderen te vaak worden geconfronteerd met economische problemen en leven in armoede of precaire situaties. Kortom, het welbevinden van deze kinderen wordt door diverse risicofactoren erg onder druk gezet. In dit alles blijft taal een van de belangrijkse factoren. Als je de andere niet verstaat of je hebt geen extra taal om je uit te drukken dan kunnen er veel essentiele kansen gemist worden.

Om deze redenen hebben we een heel aantal tools ontwikkelt in het Ukrains. Deze tools richten zich allen op het versterken of uitbreiden van uit onderzoek aangetoonde veerkrachtbronnen. Welke bron voor welk kind werkt is verschillend. Ons doel is om op zijn minst ukrainse kinderen de kans te geven om met de diverse bronnen in aanmerking te komen. Hiertoe hebben we een Ukraine veerkrachttoolbox uitgewerkt.

Deze toolbox biedt kant en klare materialen waarmee u zelf bijeenkomsten, gericht op het versterken van veerkrachtbronnen, kan organiseren. Al de materialen zijn beschikbaar in het ukrains, engels en nederlands en werden ook nagelezen, getest in de praktijk, als vertaald door Ukrainse psychologen en vertalers.

Benieuwd hoe het Veerkracht Expertise Centrum kan helpen?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration
Open chat
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen wij u helpen? (Zijn we even niet live? Laat dan gerust uw e-mailadres achter zodat we u eventueel alsnog te woord kunnen staan.)